Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu na adrese www.betelnyhadry.sk , podnikaťel  Helena Hájková nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne tieto údaje dobrovolne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovolne zaregistruje za účelom využívania služieb internetového obchodu spoločnosti.

Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané, ani predané tretej strane.